Teaching and Supervision

Teaching

My teaching focuses on journalism and strategic communication/public relations and is mainly conducted in Norwegian. Currently I am responsible for the following courses (information in Norwegian):

 • MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon
 • MEVIT4326 – Strategisk kommunikasjon i samfunnet
 • MEVIT4327 – Anvendt strategisk kommunikasjon

Supervision

I supervise students writing about the above topics. My students often work with rhetorical approaches or they use the notion of framing to analyze strategic communication. Here are some examples of topics and titles (mostly in Norwegian):

 • “Tolkningsrammer i endring” (2017) – Brathaug, Olga Marie Salen
 • Norske humanitære organisasjonar: Tru, håp og givarglede: Norske humanitære organisasjonar sine retoriske strategiar i møte med medlidenheitstrøttheit” (2017) – Hjelle, Magnus Olav
 • Barriers and Opportunities for Application of Public Relations Research” (2017) – Stensrud, Haakon
 • Lytt til omgivelsene: Beste praksis blant omdømmevinneres gehør” (2017) – Tangerud, Magnus Løkken
 • ”Det er ikke et Mikke Mus-yrke” En studie om hva forhenværende politikere og journalister bringer med seg inn i PR- og kommunikasjonsbransjen (2016) – Elise Vevang Rogstad
 • Norges skikonge i motbakke (2016) – Carina Charlotte Carlsen
 • Sosiale medier i B2B-sektoren: Et verktøy for dialogisk kommunikasjon, eller nok en informasjonsplattform? (2015) – Martine Darlén Andersen
 • ”De nye skjermtrollene”: En casestudie av journalistprofilering i nyhetsjournalistikk på VG Nett (2015) – Julie Nordby Egeland
 • Samfunnsansvar på Facebook: En retorisk analyse av omstridte virksomheters kommunikasjon (2014) – Kaja Elise Thorvaldsen
 • Snakke seg til samfunnsansvar? En undersøkelse av det performative potensialet i kommunikasjon om samfunnsansvar (2014) – Kjersti Mosli
 • Facebook som rekrutteringskanal: En retorisk analyse av Norsk Hydro og EYs strategiske grep (2014) – Ingvild Sedahl
 • Troverdighet i sosiale medier: En retorisk analyse av hvordan virksomheter bygger ethos på Facebook (2014) – Nina Angell
 • Forsvars- eller Krigsindustri? Tolkningsrammer om norsk våpenindustri (2013) – Salvesen, Benedikte Birkeland
 • Vingklippet! En studie av tolkningsrammer i mediedekningen av to flyselskap (2013) – Alfsen, Ole Gunnar
 • Krisekommunikasjon i sosiale medier: En kvalitativ og kvantitativ innholdsundersøkelse av SAS og Norwegians kommunikasjon på Facebook under askekrisen (2013) – Stikbakke, Anne Mette
 • Dialog eller elektronisk oppslagstavle – tippeligaklubbenes bruk av sosiale medier som kommunikasjonsplattform (2013) – Hauger, Eivind Andre
 • Åpen eller privat? En retorisk analyse av NetComs kundekommunikasjon på Facebook (2012) – Høstbjør, Ingrid
 • Globalisering av samfunnsansvar? En sammenligning av multinasjonale selskapers kommunikasjon, på tvers av industri og nasjonalitet (2012) – Østli, Anne Lene
 • Ung allmennkringkasting: En studie av tolkningsrammer i mediedekningen av NRK3-programmet (2012) – Fossan, Maren Eline
 • Samfunnsansvar på anbud : et studie av kommunikasjon av samfunnsansvar mellom oljeselskap og leverandører på norsk sokkel (2010) – Ski, Kristian
 • SAS Norge og Norwegian: En retorisk studie av flyselskapenes miljøkommunikasjon (2009) – Monsen, Vibeke Norum
 • Strategic communication of corporate responsibility in Capgemini Norway (2009) – Almquist, Andreas
 • Samfunnsansvar i Storebrand og Gjensidige: Wn undersøkelse av selskapenes forståelse av og kommunikasjon om temaet (2009) – Berg, Hege Benedicte
 • Kampen om troverdighet: Norske selskapers kommunikasjon på nett om samfunnsansvar (2009) – Lade, Eirin Cathrine
 • Å sette ramme på bildet (2009) – Eldnes, Kristin Breivik
 • Forsvaret – i forsvarsposisjon? En analyse av Forsvarets omdømmebygging i budsjettsprekkrisen (2007) – Thommessen, Therese
 • Nytt norsk oljeeventyr i Afrika: Statoil i Angola – en rammeanalyse av medienes dekning i perioden 1997-2002 (2007) – Reiten, Kristin
 • Fra oljeeventyr til klimamareritt? En retorisk analyse av Statoil og Hydros klimakommunikasjon (2007) – Lind, Anne-Marte Abildgaard
 • Lille snille meg : Synnøve Findens omdømmebyggende retorikk under Tine-saken vinteren 2005 (2007) – Gram, Tor Audun Kveim
 • Dressed to drill : oljeindustriens interessenthåndtering i ULB-debatten (2006) – Sandstø, Tormod
 • When lobbying backfires: A qualitative case study of a failed lobby campaign (2006) – Berntzen, Øystein
 • Prøveboring i norsk petroleumsjournalistikk : en analyse av norske mediers petroleumsdekning og petrolseumsselskapenes medierelasjoner (2006) – Tyvand, Anders
 • Omdømmebygging i Norske Shell A/S : med utgangspunkt i bedriftenes samfunnsansvar, issues management og interessentdialog og forholdet mellom teori og praksis i henhold til disse strategiene (2004) – Rui, Anne
 • Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil : hvilke konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? (2004) – Holstein-Beck, Marta

On the page dedicated to my on-going research I list a number of projects where I would welcome students to join. In addition, I have prepared two lists of possible master topics in public relations/strategic communication and journalism (in Norwegian):

Do send me an e-mail (oyvind.ihlen@media.uio.no) if you are interested. Please note that several of these suggestions require knowledge of Norwegian.

If you consider doing a PhD at the U of Oslo, please check here. You will find information about funding and admission. The Faculty of Humanities do have some fellowships, otherwise most PhD students are funded through programs in the Research Council of Norway.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s